PRAVILA NAGRADNOG NATJEČAJA “GRICKAJ ZDRAVO, MISLI ZELENO”

Članak 1

Organizator kreativnog nagradnog natječaja pod nazivom „GRICKAJ ZDRAVO, MISLI ZELENO” (dalje: Natječaj) je Hrvatski liječnički zbor, Šubićeva 9, 10000 Zagreb, OIB: 60192951611

(dalje: Organizator), u ime klijenta Nestlé Adriatic d.o.o., Većeslava Holjevca 40, 10010 Zagreb, OIB: 00183562417 (dalje: Klijent). Natječaj se provodi u svrhu promocije javnozdravstvenih projekta Vrtim Zdravi film i PETICA – igrom do zdravlja. Osoba koja se prijavi radi sudjelovanja na Natječaju dalje u pravilima se naziva Sudionik. Ova pravila Natječaja (dalje: Pravila) bit će objavljena na službenoj stranici PETICA – Igrom do zdravlja (www.petica.hr).

Članak 2

Nagradni natječaj traje od 7.3.2022. godine u 08:00 sati do 7.4.2022. godine u 23:59 sati, a odvija se putem PETICA – Igrom do zdravlja Facebook stranice (https://www.facebook.com/PETICA-igrom-do-zdravlja-1539068749714178).

Članak 3

Pravo sudjelovanja u Natječaju imaju sve fizičke osobe starije od 18 godina s prebivalištem u Republici Hrvatskoj na dan zaključenja nagradnog natječaja.

U Natječaju ne mogu sudjelovati osobe koje su uključene u njegovu organizaciju i pripremu, osobito zaposlenici Organizatora, Klijenta te članovi njihovih užih obitelji.

Članak 4

Za sudjelovanje u Nagradnom natječaju sudionik mora kumulativno ispuniti sljedeće uvjete:

 1. Osmisliti međuobrok koji je spravljen od 5 ili više sastojaka, uključiti pritom barem 2 sastojka biljnog porijekla.
 2. Zalijepiti fotografiju međuobroka i svih sastojaka koje je uključio na: Facebook stranici PETICA-igrom do zdravlja ili svom IG profilu koji je postavljen na “javno” (uz instastory obavezno označiti sa: @petica_igromdozdravlja).
 3. Uz fotografiju uključiti recept u komentaru i označiti sa obje oznake: #grickajzdravo #mislizeleno.

Kreativni sadržaj koji će se vrednovati bit će na temu: Prijavljenih šarenih međuobroka, koji imaju barem 5 sastojaka od kojih je barem 2 biljnog porijekla, a isti su prikazani fotografijom/videom te su prilikom pripreme primijenjeni principi zdravog tanjura. U obzir za ocjenjivanje uzet će se isključivo sadržaj koji kumulativno ispunjava sve uvjete kako je gore navedeno.

Sudionik koji se ne registrira odnosno ne prijavi sadržaj u skladu s pravilima biti će automatski isključen iz sudjelovanja u Natječaju, odnosno neće se uzeti u obzir za izbor odnosno dodjelu nagrade. Isto će se postupati i prema onom sudioniku koji je dao netočne podatke/sudjelovao putem profila kreiranog koristeći lažne osobne podatke. Ako se ova činjenica utvrdi, ta osoba odmah gubi pravo na daljnje sudjelovanje, odnosno dodjelu nagrade ako je u međuvremenu osvoji. Osoba koja daje netočne ili tuđe podatke, isključivo odgovara za takvu zloupotrebu podataka. Organizator zadržava pravo ne uzeti u obzir podnesene sadržaje koji odražavaju rasnu, spolnu ili neku drugu vrstu diskriminacije ili na bilo koji drugi način krše ova Pravila ili zakone Republike Hrvatske. Svako korištenje lažnih ili dvostrukih profila ili opravdana sumnja u postojanje istih, sankcionirat će se eliminacijom Sudionika iz Natječaja.

Organizator ne može znati koji osobni podaci će biti preneseni društvenim mrežama, niti na koji način i u kojem opsegu će takvi podaci biti korišteni od strane istih. Preporučuje se Sudioniku da se upozna s pravilima zaštite podataka Facebooka i Instagrama.

Članak 5

Cilj Natječaja je izbor i nagrađivanje 10 najkreativnijih sudionika na Facebook i Instagram stranici programa PETICA – igrom do zdravlja, a po izboru žirija te primjenom kriterija: usklađenosti sa zdravim tanjurom, korištenje barem 5 sastojaka prilikom pripreme međuobroka od kojih barem 2 trebaju biti biljnog porijekla te prijavom sadržaja na društvene mreže PETICA (Facebook i Instagram) slijedom navedenog u članku 4. Nagrade su sljedeće: jedan (1) poklon bon za sportski dućan u vrijednosti od 2.000,00kn za prvo mjesto odnosno najkreativniji sadržaj, dva (2) poklon bona za sportski dućan u vrijednosti od 1.000,00kn za drugo i treće mjesto, te sedam (7) Nestlé paketa, za ostale kreativne prijave. Svaki sudionik može biti nagrađen samo jednom. Nagrade će biti podijeljene dobitnicima po izboru  žirija u sastavu: Koraljka Novina Brkić, nutricionistkinja kompanije Nestlé Adriatic te prof.dr.sc. Darija Vranešić Bender, nutricionistkinja i znanstvena koordinatorica programa PETICA – igrom do zdravlja. Žiri će po završetku natječaja odabrati svih 10 pojedinačnih nakreativnijih dobitnika. U izbor ulazi prijavljeni sadržaj odnosno fotografija/videa koje dočaravaju temu natječaja, postavljenim na PETICA – igrom do zdravlja Facebook i Instagram stranici, ispod objava koje se odnose na nagradni natječaj (Facebook) ili objavom fotografija/videozapisa na svojim javnim Instagram profilima (feed ili Instastory), tijekom trajanja nagradnog natječaja kako je navedeno ovim Pravilima. Imena dobitnika biti će objavljena u roku od deset (10) dana, uključujući i dane vikenda, nakon završetka nagradnog natječaja i to na Facebook i Instagram stranici PETICA – igrom do zdravlja te na Nestlé (HR) Facebook stranici. Dobitnici nagrada dužni su se javiti putem inboxa svojeg Facebook ili Instagram profila. Dobitnik je dužan poslati svoje osobne podatke (ime i prezime, adresu i kontakt telefon). Ako se dobitnik ne javi, Organizator će kontaktirati dobitnika putem inboxa na njegovom Facebook ili Instagram profilu. U odgovoru na tu poruku dobitnik je dužan dostaviti svoje osobne podatke u roku od 96 sati kako bi potvrdio preuzimanje nagrade. Ako se dobitnik u navedenom roku ne javi ili na drugi način ne dostavi svoje podatke potrebne za preuzimanje nagrade, gubi pravo na nagradu, a nagrada će biti ponuđena drugom Sudioniku po izboru žirija. Ukoliko se u bilo kojem trenutku sve do preuzimanja nagrade utvrdi da postoje razlozi za eliminaciju sudionika odnosno gubitak prava na nagradu (nedavanje podataka, pogrešni podaci, nevaljana prijava, neispunjavanje uvjeta natječaja i sl.), Organizator će u najkraćem roku izabrati novog dobitnika kako bi takva preostala nagrada ili više njih bila dodijeljena drugom valjanom Sudioniku po izboru žirija. Preuzimanjem nagrade od strane dobitnika prestaju sve obveze Organizatora prema Sudioniku odnosno Dobitniku. Dobitnik ne može zahtijevati nagradu u većim količinama ili drugačiju od one koja je navedena u ovim Pravilima od strane Organizatora. Nagrada nije zamjenjiva za novac, drugi proizvod ili uslugu.

Članak 6

Sudionik mora biti jedini i isključivi nositelj autorskih prava na postavljeni sadržaj, osobito prijavljeni recept, fotografiju i svaki drugi sadržaj prijavljen za sudjelovanje na natječaj, u opsegu u kojem je sadržaj podložan zaštiti autorskih prava i prava intelektualnog vlasništva općenito. Za maloljetne osobe pristanak za korištenje prava mora dati roditelj odnosno osoba ovlaštena skrbiti o maloljetniku. Sudionik jamči da s prijavljenim sadržajem u cijelosti ne krši autorska i druga prava treće strane. Ako dođe do kršenja prava intelektualnog vlasništva ili nekog srodnog prava, isključivu odgovornost za kršenje snosi Sudionik koji je podnio prijavu sadržaja (u bilo kojem obliku).

Prijavom sadržaja na Natječaj Sudionik izričito pristaje:

– da se isti objavi u svrhu komunikacije dobitnika natječaja;

– da se sudioniku pošalje „Grickaj zdravo uz PETICU“ knjižicu s receptima putem mail adrese

– te osniva i prenosi na Klijenta besplatno pravo iskorištavanja postavljenog sadržaja u razdoblju od 5 godina, u bilo kojem obliku za internu i eksternu komunikaciju programa PETICA – igrom do zdravlja i Nestlé upotrebu.

Članak 7

Organizator će pregledati sve poslane prijave i zadržava pravo u bilo kojem trenutku sve do trenutka dodjele nagrade diskvalificirati sudionika ako:

 • Sudionik prekrši Pravila;
 • Sudionik ne odgovori na upit Organizatora u roku od 96 sati ili ostavi netočne osobne podatke ili iz drugog razloga nije moguće stupiti s njim u kontakt;
 • Je takav sadržaj već prijavljen na Natječaju;
 • prijavljeni sadržaj se ne pridržava teme Natječaja;
 • jedna ili više osoba koje su označene u sadržaju zatraže uklanjanje sadržaja iz Natječaja iz bilo kojeg razloga;
 • Prijavljeni sadržaj nije autorsko djelo Sudionika koji prijavljuje;
 • Sudionik se koristi lažnim profilom za prijavu na Natječaj; lažnim profilima će se smatrati svi profili za koje postoji razumna sumnja da su kreirani isključivo u svrhu sudjelovanja u Natječaju;
 • prijavljeni sadržaj je uvredljivog ili vulgarnog sadržaja, ili na bilo koji način predstavlja sadržaj koji nije u skladu s ovim pravilima ili zakonom.
 • Ako se ustanovi da je sudionik dao netočne podatke

Članak 8

Podnošenjem prijave na Natječaj Sudionik potvrđuje da je upoznat s Pravilima i uvjetima prikupljanja i obrade njegovih osobnih podataka. Organizator će za potrebe sudjelovanja na Natječaju od Sudionika prikupljati Ime i prezime te e-mail. Svi osobni podaci Sudionika koji se prikupe tijekom Natječaja koriste se isključivo u svrhu provođenja i realizacije Natječaja te slanje Knjižice u skladu s člankom 6. Organizator će od dobitnika prikupiti i dodatne osobne podatke: adresa i broj telefona kako bi osvojenu nagradu mogao isporučiti dobitniku. Osobni podaci sudionika i dobitnika čuvaju se najduže 2 mjeseca od završetka Natječaja, poslije čega se trajno brišu. Organizator će ime, prezime i grad dobitnika objaviti u medijima po svom izboru. Sudionik je slobodan u svakom trenutku tražiti od Organizatora da prestane s obradom njegovih osobnih podataka slanjem maila na petica@hlz.hr i prihvaća da takvo uskraćivanje može rezultirati nemogućnošću sudjelovanja na Natječaju. Pored toga, pravo na pristup podacima, ispravak podataka, brisanje i ograničenje obrade ili prenosivost podataka ostvaruje se podnošenjem pisanog zahtjeva na e-mail adresu Priređivača nagradnog natječaja petica@hlz.hr. Prigovor na obradu podataka može se uputiti nadležnom tijelu – Agenciji za zaštitu osobnih podataka RH. Organizator će poduzeti sve potrebne korake u organizacijskom i tehničkom smislu kako bi zaštitio osobne podatke Sudionika u skladu sa važećom regulativom. Organizator može osobne podatke Sudionika prenositi i u okviru Nestlé grupe što podrazumijeva i zemlje izvan Europskog gospodarskog prostora ako je osigurana odgovarajuća razina zaštite osobnih podataka sukladno važećim propisima. Smatra se da je Sudionik prikupio privolu trećih osoba čije osobne podatke je dostavio unutar svog sadržaja u slučaju da te osobe nisu Sudionici Natječaja.

Sudionik je dužan prilikom davanja podataka dati istinite, točne i potpune kontakt podatke o sebi. Sudionik je suglasan da ga Organizator kontaktira koristeći njegove kontakt podatke. U slučaju nedostupnosti Sudionika iz bilo kojeg razloga, uključujući netočne podatke ili nemogućnost uspostavljanja kontakta, postupit će se u skladu sa odredbom članka 7.

Sudionik može dobiti detaljnije informacije o obradi osobnih podataka od strane Organizatora putem Obavijesti o privatnosti objavljenim na službenim stranicama Organizatora.

Članak 9

Organizator zadržava pravo da prekine Natječaj, u slučaju okolnosti za koje Organizator nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći, u kojem slučaju se oslobađa svih mogućih nastalih obveza prema Sudioniku. Organizator ne snosi nikakvu odgovornost zbog tehničkih problema ili grešaka u unosu podataka i drugih razloga koji ne ovise o Organizatoru. Sudionik koji sudjeluje u Natječaju prihvaća prava i obveze iz Pravila. Organizator zadržava pravo promjene Pravila, o čemu će svi Sudionici biti pravovremeno obaviješteni objavom na PETICA – igrom do zdravlja Facebook  stranici. U slučaju spora između Organizatora i Sudionika nadležan je Općinski sud u Zagrebu. Pravila se primjenjuju počevši od dana objavljivanja na mrežnoj stranici PETICA – Igrom do zdravlja (www.petica.hr).

Podijelite ovaj članak