Debljina u brojkama

Debljina ili pretilost  je stanje prilikom kojeg dolazi do nakupljanja viška kilograma u tijelu u obliku masnog tkiva. Prema Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji, stanje uhranjenosti procjenjujemo putem indeksa tjelesne mase (ITM). ITM od 25 do 29,9 kg/m2 definira se kao prekomjerna tjelesna masa, a ITM veći od 30 kg/m2 smatra se debljinom ili pretilošću.

Debljina se može svrstati u tri stupnja:

  • debljina I. stupnja – ITM od 30 do 34,9 kg/m2
  • debljina II. stupnja – ITM od 35 do 39,9 kg/m2
  • debljina III. stupnja – ITM iznad 40 kg/m2.

 

Statistički podaci Svjetske zdravstvene organizacije potvrđuju da čak 50 % odraslih osoba u Europi ima prekomjernu tjelesnu masu, pri čemu ih je 20% pretilo. Prema podacima Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo u Hrvatskoj, kao i u Europi, više od polovice osoba starijih od 18 godina ima prekomjernu tjelesnu masu i pretilost, njih 57,4 %, od čega pretilost ima 18,7 % stanovnika. Muškarci su značajnije pretili od žena; njih 20,8 % ima pretilost u odnosu na 16,8 % žena.

No, problem pretilosti nije aktualan samo kod odraslih, već i kod djece. Primjerice, svaki treći 11-godišnjak ima prekomjernu tjelesnu masu ili je pretio.

Potrebno je napomenuti da se stanje uhranjenosti kod djece prati putem krivulja rasta, pri čemu se prema izmjerenom ITM-u dijete svrstava u određenu kategoriju. Prilikom procjene stanja uhranjenosti, vrijednosti ITM distribuirane između 85. i 95. percentila označavaju prekomjernu tjelesnu masu, a iznad 95. percentila pretilost.

Javnozdravstveni problem pretilosti kod djece prisutan je i u Hrvatskoj. To potvrđuju i statistički podaci koji ukazuju na činjenicu da su podloga svemu lošije životne navike:

  • 33% dječaka i 20% djevojčica ima prekomjernu tjelesnu masu ili pretilost
  • samo 58% dječaka i 60% djevojčica doručkuje svakog radnog dana
  • 45% dječaka i 46% djevojčica konzumira voće najmanje jednom dnevno
  • tek se 39% dječaka i 26% djevojčica bavi umjerenom do intenzivnom tjelesnom aktivnošću, najmanje 60 minuta tijekom dana.

 

Zašto je važno djelovati? 

Znanstvena su istraživanja potvrdila da su pretila djeca izložena većem riziku od pretilosti i u kasnijoj dobi. Osim toga imaju i povećan rizik od brojnih kroničnih bolesti, poput dijabetesa tipa 2, srčano-žilnih i zloćudnih bolesti. 

Promjenom prehrambenih navika i uvođenjem redovite tjelesne aktivnosti u cijelu obitelj, povoljno ćete djelovati na vlastito zdravlje i na zdravlje svoje djece.