Događanja

PRAVILA DARIVANJA “HRANA NAS SPAJA”

Članak 1 Organizator kreativnog Darivanja pod nazivom „Hrana nas spaja” (dalje: Darivanje) je Hrvatski liječnički zbor, Šubićeva 9, 10000 Zagreb, OIB: 60192951611(dalje: Organizator). Darivanje se

Prijavite se na Croatian Obesity forum!

Pozivamo vas na virtualni stručni skup Croatian Obesity Forum: „Debljina djece – uloga roditelja?“ PETICA-igrom do zdravlja Hrvatskog liječničkog zbora u suradnji s Agencijom za

PRAVILA DARIVANJA “HRANA NAS SPAJA”

Članak 1 Organizator kreativnog Darivanja pod nazivom „Hrana nas spaja” (dalje: Darivanje) je Hrvatski liječnički zbor, Šubićeva 9, 10000 Zagreb, OIB: 60192951611(dalje: Organizator). Darivanje se

Prijavite se na Croatian Obesity forum!

Pozivamo vas na virtualni stručni skup Croatian Obesity Forum: „Debljina djece – uloga roditelja?“ PETICA-igrom do zdravlja Hrvatskog liječničkog zbora u suradnji s Agencijom za