Mreža stručnjaka

Program PETICA-igrom do zdravlja temelji se na međusektorskoj suradnji te na interdisciplinarnom pristupu. Upravo zato smo prilikom razvoja programa uključili stručnjake s područja medicine, nutricionizma, kineziologije i psihologije. Kako bismo osigurali kontinuiranu nadogradnju programa PETICA-igrom do zdravlja, a time i učinkovitost programa, osnovani su Znanstveni i Stručni odbor kojeg čine iskusni stručnjaci koji svojim sazanjima pridonose kvaliteti programa.

Znanstveni odbor

Prof. dr. sc. Darija Vranešić Bender
Hrvatsko društvo za kliničku prehranu Hrvatskog liječničkog zbora

Dr. sc. Ivana Pavić Šimetin
Hrvatski zavod za javno zdravstvo

Prof. dr. sc. Vesna Jureša
Škola narodnog zdravlja „Andrija Štampar“

Doc. dr. sc. Vera Musil
Škola narodnog zdravlja „Andrija Štampar“

Prof. dr. sc. Mirko Koršić
Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Prof. dr. sc. Davor Štimac
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci

Doc. dr. sc. Vesna Herceg Čavrak
Klinika za dječje bolesti Zagreb

Prof. dr. sc. Dubravka Škevin
Prehrambeno-biotehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Prof. dr. sc. Stjepan Heimer
Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Prof. dr. sc. Lana Ružić
Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Dr. sc. Daniel Jurakić
Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Doc. dr. sc. Zrinka Greblo
Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu

Strateški odbor

Prof. dr. sc. Željko Krznarić
Predsjednik Hrvatskog liječničkog zbora

Prof. dr. sc. Sanja Predavec
Ministarstvo zdravlja

Doc. dr. sc. Sanja Musić Milanović
Hrvatski zavod za javno zdravstvo

Prof. dr. sc. Sanja Kolaček
Klinika za dječje bolesti Zagreb

Mr. Sanja Urek
Agencija za odgoj i obrazovanje

Prof. dr. sc. Mirjana Hruškar
prorektorica Sveučilišta u Zagrebu

Akademik prof. dr. sc. Davor Miličić
dekan Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

Izv. prof. dr. sc. Damir Knjaz
dekan Kineziološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

Ivana Portolan Pajić, dr.med
Gradski ured za zdravstvo