Svijet prehrambenih aditiva

Upotreba prehrambenih aditiva u procesu proizvodnje hrane je u porastu što je u skladu s trendom eksponencijalnog rasta i razvoja prehrambene industrije diljem svijeta. Prema definiciji prehrambeni aditivi su tvari točno poznatog kemijskog sastava, koji se ne konzumiraju kao zasebne namirnice bez obzira na prehrambenu vrijednost, a dodaju se u hranu u svrhu poboljšanja tehnoloških i senzorskih svojstava. Bez obzira što su aditivi tvari točno poznatog kemijskog sastava, koji su prije početka primjene u industriju prošli brojne testove kako bi se utvrdila sigurnost za zdravlje organizma, često uzrokuju podjele i rasprave unutar opće populacije.

Kako bismo razriješili dileme i kontroverze povezane uz prehrambene aditive, o aktualnoj temi razgovarali smo s prof.dr.sc. Dubravkom Škevin, koordinatoricom predmeta Prehrambeni aditivi na Prehrambeno-biotehnološkom fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

  • Koji su temeljni kriteriji za dodavanje prehrambenih aditiva namirnicama?

Uredbama Europskog parlamenta i Vijeća Europske unije definirane su liste dozvoljenih prehrambenih aditiva. Uz svaki dozvoljeni prehrambeni aditiv navodi se njegov E broj (oznaka koja dokazuje da je dozvoljen), naziv funkcionalnog razreda u koji aditiv pripada (bojila, konzervansi, antioksidansi, emulgatori i dr.) te popis kategorija hrane u koje je dozvoljeno dodati aditiv s pripadajućim maksimalnim dozvoljenim koncentracijama.

Temeljni kriteriji za dodavanje aditiva u namirnice su također zakonski regulirani. Prvenstveno, prehrambeni aditiv ne smije predstavljati rizik za zdravlje potrošača. Njegova upotreba mora biti tehnološki opravdana i ne smije dovesti potrošača u zabludu glede njegove funkcije u prehrambenom proizvodu. Prehrambeni aditiv mora očuvati kvalitetu i stabilnost hrane te doprinjeti njezinim poželjnim senzorskim karakteristikama.

  • Brojne su kontroverze povezane uz prehrambene aditive. Možemo li kategorički tvrditi da su prehrambeni aditivi umjetni dodaci hrani nužno štetni po zdravlje organizma ili je istina ipak nešto drugačija?

Kao što je već navedeno, prehrambeni aditivi se primjenjuju u svrhu osiguravanje kvalitete i sigurnosti hrane. Svaki prehrambeni aditiv prije odobrenja prošao je dugotrajna i detaljna ispitivanja kako bi se utvrdilo zadovoljava li prethodno navedene temeljne kriterije. I ne samo to. Čak i nakon što je aditiv prihvaćen i primjenjuje se u proizvodnji hrane, on je pod neprekidnim nadzorom i mora ga se ponovno procjenjivati kada god je to potrebno u svjetlu promjenjivih uvjeta primjene i novih znanstvenih spoznaja. Ukoliko se potvrde navodi o štetnosti aditiva po zdravlje, povlači se iz upotrebe i prestaje njegov status prehrambenog aditiva. Procjene koje prethode prihvaćanju novih aditiva, dopuni namjene aditiva i ukidanju statusa prehrambenog aditiva provodi Europska agencija za sigurnost hrane.

  • Je li moguće u današnje vrijeme održati sustav proizvodnje i sigurnosti hrane bez upotrebe prehrambenih aditiva?

Potrošači danas očekuju i zaslužuju hranu koja je zdravstveno ispravna, nutritivno vrijedna, raznolika, cjenovno dostupna i odgovarajućih senzorskih karakteristika. Vrlo je teško, pa gotovo i nemoguće proizvesti hranu koja bi zadovoljila sve nabrojane zahtjeve bez dodatka prehrambenih aditiva.

  • Na koji način, pomoću deklaracije, možemo iščitati koji su prehrambeni aditivi dodani određenom proizvodu?

Zakonske odredbe propisuju da se prehrambeni aditivi na deklaraciji označuju nazivom kategorije nakon koje se navodi njihov naziv ili E broj. Ukoliko se aditiv nalazi u više kategorija, navodi se ona koja odgovara glavnoj funkciji tog aditiva u samom prehrambenom proizvodu. Na primjer, na deklaraciji proizvoda kojeg odlikuje crvena boja nalazi se oznaka: bojilo: crvenilo cikle ili bojilo E 162.

  • Koju biste poruku povezano uz upotrebu prehrambenih aditiva poslali potrošačima?

Prehrambeni aditivi nisu prijetnja, već naprotiv, alat za osiguravanje i povećavanje sigurnosti hrane čime se štiti zdravlje potrošača. Mislim da je glavni razlog nepovjerenju prema prehrambenim aditivima nedovoljna i pogrešna informacija. Preporučila bih potrošačima da povjerenje poklone pouzdanim izvorima informacija poput Hrvatske agencije za hranu i Europske agencije za sigurnost hrane koje pravodobno i učestalo objavljuju sve informacije vezane za sigurnost hrane, pa i prehrambenih aditiva, na području Republike Hrvatske odnosno Europske unije.

Stručni tim PETICA-igrom do zdravlja

Podijelite ovaj članak