PRAVILA NAGRADNOG NATJEČAJA “MALA ŠKOLA BUDI ZA PET, MISLI ZA SVOJ PLANET”

Članak 1

Organizator kreativnog nagradnog natječaja pod nazivom „MALA ŠKOLA BUDI ZA PET, MISLI NA SVOJ PLANET” (dalje: Natječaj) je Hrvatski liječnički zbor, Šubićeva 9, 10000 Zagreb, OIB: 60192951611 (dalje: Organizator), u ime klijenta Nestlé Adriatic d.o.o., Većeslava Holjevca 40, 10010 Zagreb, OIB: 00183562417 (dalje: Klijent). Natječaj se provodi u svrhu promocije javnozdravstvenih projekta Vrtim Zdravi Film i PETICA – igrom do zdravlja. Osoba koja se prijavi radi sudjelovanja na Natječaju dalje u pravilima se naziva Sudionik. Ova pravila Natječaja (dalje: Pravila) bit će objavljena na službenoj mrežnoj stranici PETICA – Igrom do zdravlja.

Članak 2

Nagradni natječaj traje od 12.5.2021. godine u 13:00 sati do 4.6.2021. godine u 23:59 sati, a odvija se putem e-mail adrese petica@hlz.hr.

Članak 3

Pravo sudjelovanja u Natječaju imaju sve osnovne škole u Republici Hrvatskoj, u sklopu projekta Vrtim Zdravi film i programa PETICA – igrom do zdravlja.

U Natječaju ne mogu sudjelovati osobe koje su uključene u njegovu organizaciju i pripremu, osobito zaposlenici Organizatora, Klijenta te članovi njihovih užih obitelji.

Članak 4

Za sudjelovanje u Nagradnom natječaju sudionik mora ispuniti uvjet:

Na kreativan način prikazati kako razred ili škola (kroz fotografije, crteže, radove, zadatke iz plakata) pridonosi održivosti planeta Zemlje. Ideja treba biti predstavljena u obliku prezentacije do najviše pet slideova.

Sudionik koji se ne registrira u skladu s pravilima biti će automatski isključen iz sudjelovanja na Natječaju, odnosno neće se uzeti u obzir za dodjelu nagrade. Isto će se postupati i prema onom sudioniku koji je dao netočne podatke. Ako se ova činjenica utvrdi, ta škola odmah gubi pravo na daljnje sudjelovanje, odnosno dodjelu nagrade ako je u međuvremenu osvoji. Organizator zadržava pravo ne uzeti u obzir podnesene sadržaje koji odražavaju rasnu, spolnu ili neku drugu vrstu diskriminacije ili na bilo koji drugi način krše ova Pravila ili zakone Republike Hrvatske. Svako korištenje lažnih ili dvostrukih profila ili opravdana sumnja u postojanje istih, sankcionirat će se eliminacijom Sudionika iz Natječaja.

Članak 5

Pet najkreativnijih prezentacija, od najviše 5 slideova, osvojit će nagradu – vrtni komposter za skupljanje organskog otpada za svoju školu.

Dobitni će biti objavljeni u roku od deset (10) dana, uključujući i dane vikenda, nakon završetka nagradnog natječaja i to osobno putem e-maila, kao i na Facebook i Instagram stranici PETICA – igrom do zdravlja te na Nestlé (HR) Facebook stranici. Dobitnici nagrada dužni su u roku od 96 sati odgovoriti na e-mail u kojem je obavijest da su osvojili vrtni komposter, s imenom i prezimenom odgovorne osobe, kontakt telefonom i adresom škole. Ako se dobitnik u navedenom roku ne javi ili na drugi način ne dostavi svoje podatke potrebne za preuzimanje nagrade, gubi pravo na nagradu, a nagrada će biti ponuđena drugom Sudioniku po izboru žirija. Preuzimanjem nagrade od strane dobitnika prestaju sve obveze Organizatora prema Sudioniku odnosno Dobitniku. Dobitnik ne može zahtijevati nagradu u većim količinama ili drugačiju od one koja je navedena u ovim Pravilima od strane Organizatora. Nagrada nije zamjenjiva za novac, drugi proizvod ili uslugu.

Članak 6

Sudionik mora biti jedini i isključivi nositelj autorskih prava na postavljeni sadržaj, u opsegu u kojem je sadržaj podložan zaštiti autorskih prava i prava intelektualnog vlasništva općenito. Za maloljetne osobe pristanak za korištenje prava mora dati roditelj odnosno osoba ovlaštena skrbiti o maloljetniku. Sudionik jamči da s prijavljenim sadržajem u cijelosti ne krši autorska i druga prava treće strane. Ako dođe do kršenja prava intelektualnog vlasništva ili nekog srodnog prava, isključivu odgovornost za kršenje snosi Sudionik koji je podnio prijavu sadržaja (u bilo kojem obliku).

Prijavom sadržaja na Natječaj Sudionik izričito pristaje:

– da se isti objavi u svrhu komunikacije dobitnika natječaja;

– da Organizator ili Nestlé ili s Nestlé-om povezano društvo samo ili angažiranjem trećih strana sadržaj u cijelosti ili djelomično objavi, samostalno ili u kombinaciji s drugim sadržajem, izmijenjeno ili ne, bez prava na naknadu na svim digitalnim kanalima programa PETICA – Igrom do zdravlja te na digitalnim kanalima Nestlé Hrvatska; te osniva i prenosi na Klijenta neograničeno besplatno pravo iskorištavanja postavljenog sadržaja u bilo kojem obliku za internu i eksternu komunikaciju programa PETICA – igrom do zdravlja i Nestlé upotrebu.

Članak 7

Organizator će pregledati sve poslane prijave i zadržava pravo u bilo kojem trenutku diskvalificirati sudionika ako:

Sudionik prekrši Pravila;

Sudionik ne odgovori na upit Organizatora u roku od 96 sati ili ostavi netočne osobne podatke ili iz drugog razloga nije moguće stupiti s njim u kontakt;

Je takav sadržaj već prijavljen na Natječaju;

prijavljeni sadržaj se ne pridržava teme Natječaja;

jedna ili više osoba koje su označene u sadržaju zatraže uklanjanje sadržaja iz Natječaja iz bilo kojeg razloga;

Prijavljeni sadržaj nije autorsko djelo Sudionika koji prijavljuje;

Sudionik se koristi lažnim profilom za prijavu na Natječaj; lažnim profilima će se smatrati svi profili za koje postoji razumna sumnja da su kreirani isključivo u svrhu sudjelovanja u Natječaju;

prijavljeni sadržaj je uvredljivog ili vulgarnog sadržaja, ili na bilo koji način predstavlja sadržaj koji nije u skladu s ovim pravilima ili zakonom.

Ako se ustanovi da je dao netočne podatke

Članak 8

Podnošenjem prijave na Natječaj Sudionik potvrđuje da je upoznat s Pravilima i uvjetima prikupljanja i obrade njegovih osobnih podataka. Organizator će za potrebe sudjelovanja na Natječaju od Sudionika prikupljati Ime i prezime te e-mail. Svi osobni podaci Sudionika koji se prikupe tijekom Natječaja koriste se isključivo u svrhu provođenja i realizacije Natječaja u skladu s člankom 6. Organizator će od dobitnika prikupiti i dodatne podatke: adresa škole i broj telefona kako bi osvojenu nagradu mogao isporučiti dobitniku. Podaci sudionika i dobitnika čuvaju se najduže 2 mjeseca od završetka Natječaja, poslije čega se trajno brišu. Organizator će podatke dobitnika objaviti u medijima po svom izboru. Sudionik je slobodan u svakom trenutku tražiti od Organizatora da prestane s obradom njegovih osobnih podataka slanjem maila na petica@hlz.hr i prihvaća da takvo uskraćivanje može rezultirati nemogućnošću sudjelovanja na Natječaju. Pored toga, pravo na pristup podacima, ispravak podataka, brisanje i ograničenje obrade ili prenosivost podataka ostvaruje se podnošenjem pisanog zahtjeva na e-mail adresu Priređivača nagradnog natječaja petica@hlz.hr. Prigovor na obradu podataka može se uputiti nadležnom tijelu – Agenciji za zaštitu osobnih podataka RH. Organizator će poduzeti sve potrebne korake u organizacijskom i tehničkom smislu kako bi zaštitio osobne podatke Sudionika u skladu sa važećom regulativom. Organizator može osobne podatke Sudionika prenositi i u okviru Nestlé grupe što podrazumijeva i zemlje izvan Europskog gospodarskog prostora ako je osigurana odgovarajuća razina zaštite osobnih podataka sukladno važećim propisima. Smatra se da je Sudionik prikupio privolu trećih osoba čije osobne podatke je dostavio unutar svog sadržaja u slučaju da te osobe nisu Sudionici Natječaja.

Sudionik je dužan prilikom davanja podataka dati istinite, točne i potpune kontakt podatke. Sudionik je suglasan da ga Organizator kontaktira koristeći njegove kontakt podatke. U slučaju nedostupnosti Sudionika iz bilo kojeg razloga, uključujući netočne podatke ili nemogućnost uspostavljanja kontakta, postupit će se u skladu sa odredbom članka 7.

Sudionik može dobiti detaljnije informacije o obradi osobnih podataka od strane Organizatora putem Obavijesti o privatnosti objavljenim na službenim stranicama Organizatora.

Članak 9

Organizator zadržava pravo da prekine Natječaj, u slučaju okolnosti za koje Organizator nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći, u kojem slučaju se oslobađa svih mogućih nastalih obveza prema Sudioniku. Organizator ne snosi nikakvu odgovornost zbog tehničkih problema ili grešaka u unosu podataka i drugih razloga koji ne ovise o Organizatoru. Sudionik koji sudjeluje u Natječaju prihvaća prava i obveze iz Pravila. Organizator zadržava pravo promjene Pravila, o čemu će svi Sudionici biti pravovremeno obaviješteni objavom na PETICA – igrom do zdravlja Facebook  stranici. U slučaju spora između Organizatora i Sudionika nadležan je Općinski sud u Zagrebu. Pravila se primjenjuju počevši od dana objavljivanja na Facebook stranici PETICA – Igrom do zdravlja.

Podijelite ovaj članak