PRAVILA DARIVANJA “Klikni na PETICU”

Članak 1

Organizator kreativnog Darivanja pod nazivom „Klikni na PETICU” (dalje: Darivanje) je Hrvatski liječnički zbor, Šubićeva 9, 10000 Zagreb, OIB: 60192951611
(dalje: Organizator). Darivanje se provodi u svrhu promocije javnozdravstvenog projekta PETICA – igrom do zdravlja. Osoba koja se prijavi radi sudjelovanja na Darivanju dalje u pravilima se naziva Sudionik. Ova pravila Darivanja (dalje: Pravila) bit će objavljena na službenoj stranici PETICA – Igrom do zdravlja (www.petica.hr).

Članak 2

Darivanje traje od 8.3.2024. godine u 08:00 sati do 26.4.2024. godine u 23:59 sati, a odvija se putem PETICA – Igrom do zdravlja Facebook stranice i Instagram profila.

Članak 3

Pravo sudjelovanja u Darivanju imaju sve fizičke osobe starije od 18 godina s prebivalištem u Republici Hrvatskoj na dan zaključenja darivanja.
U Darivanju ne mogu sudjelovati osobe koje su uključene u njegovu organizaciju i pripremu, osobito zaposlenici Organizatora te članovi njihovih užih obitelji.

Članak 4

Sudjelovanje u nagradnom darivanju provoditi će se u 5 faza odnosno sastojati će se od 5 objava videa u sklopu kojih će se tražiti sudionike da ispune uvjete darivanja, na način da na temu objavljenog videa ispune edukativni kviz u tom tjednu, kako slijedi:

 1. 1. faza – U ovoj fazi objavit će se prvi edukativni video s prikazanim zdravim tanjurom. U komentaru ispod objavljenog videa sudionik će trebati sudjelovati u edukativnom kvizu te pokazati znanje usvojeno putem istog videa. Trajanje ove faze bit će od 11. ožujka do 15. ožujka (14:00 sati) kada će se objaviti pobjednici za ovu fazu.
 2. 2. faza – U ovoj fazi objavit će se drugi edukativni video s prikazom najvažnijih namirnica za probavni sustav. U komentaru ispod objavljenog videa sudionik će trebati sudjelovati u edukativnom kvizu te pokazati znanje usvojeno putem istog videa. Trajanje ove faze bit će od 18. ožujka do 22. ožujka (14:00 sati) kada će se objaviti pobjednici za ovu fazu.
 3. 3. faza – U ovoj fazi objavit će se treći edukativni video s prikazanom zdravijih načina pripreme hrane. U komentaru ispod objavljenog videa sudionik će trebati sudjelovati u edukativnom kvizu te pokazati znanje usvojeno putem istog videa. Trajanje ove faze bit će od 8. travnja do 12. travnja (14:00 sati) kada će se objaviti pobjednici za ovu fazu.
 4. 4. faza – U ovoj fazi objavit će se četvrti edukativni video s prikazanom važnosti zdravih životnih navika za cijelu obitelj. U komentaru ispod objavljenog videa sudionik će trebati sudjelovati u edukativnom kvizu te pokazati znanje usvojeno putem istog videa. Trajanje ove faze bit će od 15. travnja do 19. travnja (14:00 sati) kada će se objaviti pobjednici za ovu fazu.
 5. 5. faza – U ovoj fazi objavit će se peti edukativni video sa smjernicama kako odabrati najprikladniju tjelesnu aktivnost. U komentaru ispod objavljenog videa sudionik će trebati sudjelovati u edukativnom kvizu te pokazati znanje usvojeno putem istog videa. Trajanje ove faze bit će od 22. travnja do 26. travnja (14:00 sati) kada će se objaviti pobjednici za ovu fazu.

Za sudjelovanje u Darivanju sudionik također mora kumulativno ispuniti sljedeće uvjete:

 1. Lajkati i zapratiti Instagram ili Facebook profil PETICA-igrom do zdravlja
 2. Pogledati videozapis
 3. U komentaru objave „Darivanje“ (Facebook) ili opisu profila (Instagram) KLIKnuti na link za sudjelovanje u kvizu
 4. PET najbržih i s najviše točnih odgovora u kvizu bit će darovano PETICA digitalnim paketom za stvaranje zdravijih životnih navika cijele obitelji!

Najbržih pet sudionika u kvizu s najviše točnih odgovora će se uzeti u obzir u ocjenjivanje. Također, u obzir za ocjenjivanje uzet će se Sudionik koji kumulativno ispunjava sve uvjete kako je gore navedeno. Prednost prilikom odabira najboljeg prijavljenog Sudionika bit će znanje, a zatim brzina.

Sudionik koji ne sudjeluje u darivanju u skladu s pravilima biti će automatski isključen iz sudjelovanja u Darivanju, odnosno neće se uzeti u obzir za izbor odnosno dodjelu nagrade. Isto će se postupati i prema onom sudioniku koji je dao netočne podatke/sudjelovao putem profila kreiranog koristeći lažne osobne podatke. Ako se ova činjenica utvrdi, ta osoba odmah gubi pravo na daljnje sudjelovanje, odnosno dodjelu dara ako ga u međuvremenu osvoji. Osoba koja daje netočne ili tuđe podatke, isključivo odgovara za takvu zloupotrebu podataka. Organizator zadržava pravo ne uzeti u obzir podnesene sadržaje koji odražavaju rasnu, spolnu ili neku drugu vrstu diskriminacije ili na bilo koji drugi način krše ova Pravila ili zakone Republike Hrvatske. Svako korištenje lažnih ili dvostrukih profila ili opravdana sumnja u postojanje istih, sankcionirat će se eliminacijom Sudionika iz Darivanja.
Organizator ne može znati koji osobni podaci će biti preneseni društvenim mrežama, niti na koji način i u kojem opsegu će takvi podaci biti korišteni od strane istih. Preporučuje se Sudioniku da se upozna s pravilima zaštite podataka Facebooka i Instagrama.

Članak 5

Cilj Darivanja je izbor i nagrađivanje 5 najbržih i najuspješnih (najviše točnih odgovora na kvizu) sudionika na Instagram i Facebook stranici programa PETICA – igrom do zdravlja, primjenom kriterija slijedom navedenih u članku 4. Najbrži i najuspješniji sudionici bit će darovani PETICA digitalnim paketom brošura i materijala za obitelj koji će im pomoći u usvajanju zdravih navika u vrijednosti 30 eura + PDV. Svaki sudionik može biti nagrađen samo jednom. Nagrade će biti podijeljene dobitnicima po izboru žirija u sastavu: prof.dr.sc. Darija Vranešić Bender, nutricionistkinja i znanstvena koordinatorica te Sare Cobal, mag.nutr., voditeljica programa PETICA – igrom do zdravlja. Žiri će po završetku Darivanja odabrati svih 5 pojedinačnih najbržih i najuspješnijih (s najviše točnih odgovora) dobitnika. Imena dobitnika biti će objavljena u roku od pet (5) radnih dana i to na Facebook i Instagram stranici PETICA – igrom do zdravlja. Dobitnici darova dužni su se javiti putem inboxa svojeg Facebook profila. Dobitnik je dužan poslati svoje osobne podatke (ime i prezime, adresu i kontakt telefon). Ako se dobitnik ne javi, Organizator će kontaktirati dobitnika putem inboxa na njegovom Facebook profilu. U odgovoru na tu poruku dobitnik je dužan dostaviti svoje osobne podatke u roku od 96 sati kako bi potvrdio preuzimanje dara. Ako se dobitnik u navedenom roku ne javi ili na drugi način ne dostavi svoje podatke potrebne za preuzimanje nagrade, gubi pravo na dar, a dar će biti ponuđen drugom Sudioniku po izboru žirija. Ukoliko se u bilo kojem trenutku sve do preuzimanja nagrade utvrdi da postoje razlozi za eliminaciju sudionika odnosno gubitak prava na dar (nedavanje podataka, pogrešni podaci, nevaljana prijava, neispunjavanje uvjeta darivanja i sl.), Organizator će u najkraćem roku izabrati novog dobitnika kako bi takav preostali dar ili više njih bili dodijeljeni drugom valjanom Sudioniku po izboru žirija. Preuzimanjem dara od strane dobitnika prestaju sve obveze Organizatora prema Sudioniku odnosno Dobitniku. Dobitnik ne može zahtijevati dar u većim količinama ili drugačiji od one koja je navedena u ovim Pravilima od strane Organizatora. Dar nije zamjenjiv za novac, drugi proizvod ili uslugu.

Članak 6

Sudionik mora biti jedini i isključivi nositelj autorskih prava na dane odgovore i svaki drugi sadržaj prijavljen za sudjelovanje na Darivanje, u opsegu u kojem je sadržaj podložan zaštiti autorskih prava i prava intelektualnog vlasništva općenito. Za maloljetne osobe pristanak za korištenje prava mora dati roditelj odnosno osoba ovlaštena skrbiti o maloljetniku. Sudionik jamči da s prijavljenim sadržajem u cijelosti ne krši autorska i druga prava treće strane. Ako dođe do kršenja prava intelektualnog vlasništva ili nekog srodnog prava, isključivu odgovornost za kršenje snosi Sudionik koji je podnio prijavu sadržaja (u bilo kojem obliku).

Prijavom sadržaja na DARIVANJE Sudionik izričito pristaje:

 • da se isti objavi u svrhu komunikacije dobitnika dara;
 • te osniva i prenosi na Organizatora besplatno pravo iskorištavanja postavljenog sadržaja u razdoblju od 5 godina, u bilo kojem obliku za internu i eksternu komunikaciju programa PETICA – igrom do zdravlja te uporabu.

Članak 7

Organizator će pregledati sve poslane prijave i zadržava pravo u bilo kojem trenutku sve do trenutka dodjele dara diskvalificirati sudionika ako:

• Sudionik prekrši Pravila;
• Sudionik ne odgovori na upit Organizatora u roku od 96 sati ili ostavi netočne osobne podatke ili iz drugog razloga nije moguće stupiti s njim u kontakt;
• Je takav sadržaj već prijavljen na Darivanju;
• prijavljeni sadržaj se ne pridržava teme Darivanja;
• jedna ili više osoba koje su označene u sadržaju zatraže uklanjanje sadržaja iz Darivanja iz bilo kojeg razloga;
• Prijavljeni sadržaj nije navedeno od strane Sudionika koji prijavljuje;
• Sudionik se koristi lažnim profilom za prijavu na Darivanje; lažnim profilima će se smatrati svi profili za koje postoji razumna sumnja da su kreirani isključivo u svrhu sudjelovanja u Darivanju;
• prijavljeni sadržaj je uvredljivog ili vulgarnog sadržaja, ili na bilo koji način predstavlja sadržaj koji nije u skladu s ovim pravilima ili zakonom.
• Ako se ustanovi da je sudionik dao netočne podatke

Članak 8

Podnošenjem prijave na Darivanje Sudionik potvrđuje da je upoznat s Pravilima i uvjetima prikupljanja i obrade njegovih osobnih podataka. Organizator će za potrebe sudjelovanja na Darivanju od Sudionika prikupljati Ime i prezime te e-mail. Svi osobni podaci Sudionika koji se prikupe tijekom Darivanja koriste se isključivo u svrhu provođenja i realizacije Darivanja. Organizator će od dobitnika prikupiti i dodatne osobne podatke: adresa i broj telefona kako bi osvojeni dar mogao isporučiti dobitniku. Osobni podaci sudionika i dobitnika čuvaju se najduže 2 mjeseca od završetka Darivanja, poslije čega se trajno brišu. Organizator će ime, prezime i grad dobitnika objaviti u medijima po svom izboru. Sudionik je slobodan u svakom trenutku tražiti od Organizatora da prestane s obradom njegovih osobnih podataka slanjem maila na petica@hlz.hr i prihvaća da takvo uskraćivanje može rezultirati nemogućnošću sudjelovanja na Darivanju. Pored toga, pravo na pristup podacima, ispravak podataka, brisanje i ograničenje obrade ili prenosivost podataka ostvaruje se podnošenjem pisanog zahtjeva na e-mail adresu Priređivača Darivanja petica@hlz.hr. Prigovor na obradu podataka može se uputiti nadležnom tijelu – Agenciji za zaštitu osobnih podataka RH. Organizator će poduzeti sve potrebne korake u organizacijskom i tehničkom smislu kako bi zaštitio osobne podatke Sudionika u skladu sa važećom regulativom. Smatra se da je Sudionik prikupio privolu trećih osoba čije osobne podatke je dostavio unutar svog sadržaja u slučaju da te osobe nisu Sudionici Darivanja.

Sudionik je dužan prilikom davanja podataka dati istinite, točne i potpune kontakt podatke o sebi. Sudionik je suglasan da ga Organizator kontaktira koristeći njegove kontakt podatke. U slučaju nedostupnosti Sudionika iz bilo kojeg razloga, uključujući netočne podatke ili nemogućnost uspostavljanja kontakta, postupit će se u skladu sa odredbom članka 7.

Sudionik može dobiti detaljnije informacije o obradi osobnih podataka od strane Organizatora putem Obavijesti o privatnosti objavljenim na službenim stranicama Organizatora.

Članak 9

Organizator zadržava pravo da prekine Darivanje, u slučaju okolnosti za koje Organizator nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći, u kojem slučaju se oslobađa svih mogućih nastalih obveza prema Sudioniku. Organizator ne snosi nikakvu odgovornost zbog tehničkih problema ili grešaka u unosu podataka i drugih razloga koji ne ovise o Organizatoru. Sudionik koji sudjeluje u Darivanju prihvaća prava i obveze iz Pravila. Organizator zadržava pravo promjene Pravila, o čemu će svi Sudionici biti pravovremeno obaviješteni objavom na PETICA – igrom do zdravlja Facebook stranici. U slučaju spora između Organizatora i Sudionika nadležan je Općinski sud u Zagrebu. Pravila se primjenjuju počevši od dana objavljivanja na mrežnoj stranici PETICA – Igrom do zdravlja (www.petica.hr).

Podijelite ovaj članak