Kako određujemo imamo li prekomjernu tjelesnu masu?

Child eating with spoon

Stupanj uhranjenosti direktno je povezan sa zdravstvenim statusom djeteta, a ovisi o nekoliko parametara poput dobi, spolu, tjelesnoj masi i tjelesnoj visini. Za njegovo određivanje koriste se tzv. krivulje rasta. Iz krivulje rasta očita se na kojem se percentilu dijete nalazi u ovisnosti o dobi i tjelesnoj visini, dobi i tjelesnoj masi ili dobi i indeksu tjelesne mase (ITM). Prema vrijednostima prikazanim u tablici krivulje rasta možemo očitati stupanj uhranjenosti djeteta. Dijete ima normalnu tjelesnu masu ako se nalazi između 5-og i 85-og percentila, a prekomjernu tjelesnu masu u slučaju da je između 85-og i 95-og percentila. Ako je vrijednost iznad 95-tog percentila tada je dijete pretilo.

Primjerice, ako se vaše dijete nalazi na 55. percentilu, to znači da 55% djece ima manju tjelesnu masu i 45% djece ima veću masu od vašeg djeteta te da je normalne tjelesne mase.

Tablica 1 Odnos percentila i stupnja uhranjenosti

Percentil Stupanj uhranjenosti
< 5. pothranjenost
5. do 85. normalna tjelesna masa
85. do 95. prekomjerna tjelesna masa
≥ 95. pretilost

U odraslih osoba se za određivanje stupnja uhranjenosti koristi indeks tjelesne mase (ITM). On se izračunava kao omjer tjelesne mase u kilogramima i tjelesne visine u metrima kvadratnim (kg/m2). Potom se pomoću izračunate vrijednosti odredi stupanj uhranjenosti iz vrijednosti prikazanih u sljedećoj tablici.

Tablica 2 Odnos indeksa tjelesne mase i stupnja uhranjenosti

ITM (kg/m2) Stupanj uhranjenosti
≤ 18,5 pothranjenost
18,5 – 24,9 normalna tjelesna masa
25,0 – 29,9 prekomjerna tjelesna masa
30 – 34,9 gojaznost 1. stupnja
35,0 – 39,9 gojaznost 2. stupnja
>40,0 gojaznost 3. stupnja

Stručni tim PETICA-igrom do zdravlja

Podijelite ovaj članak